DeutschEnglish

HomeStatutColectivCursuriDotariModele 3DLink-uri utile

 


Investește în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 – „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de intervenție: 2.1. „Tranziție de la școală la viața activă”
Titlul proiectului: Invață lucrând! Practica asigură succesul in carieră.
Codul proiectului: POSDRU/161/2.1./G/139293

 

Proiect POSDRU ID 139293

 

Ești student(ă) în anul II sau III la Facultatea de Inginerie?

Înscrie-te în grupul țintă al proiectului „Invață lucrând! Practica asigură succesul în carieră.”

Proiectul este implementat de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, în parteneriat cu LTL Documentary SRL și are are ca obiectiv general dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru 200 de studenți din învățământul tehnic superior, însoțit de servicii de orientare și consiliere profesională pentru un număr de 300 de studenți, în scopul creșterii nivelului de calificare și a unei inserții mai rapide pe piața muncii.   

Scopul proiectului îl reprezintă crearea unei punți de legătură între Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și sectorul privat, pentru a facilita tranziția studenților de la activitatea academică la activitatea concretă de muncă în cadrul unei companii. Prin această inițiativă proiectul își propune totodată creșterea gradului de ocupare a locurilor de muncă disponibile pe piața muncii de profil, de către proaspeții absolvenți.

Selecția studenților pentru locurile de practică se va face ținând seama de următoarele criterii de selectie:

ü  Competențe profesionale; domeniul de specializare și programul de studii al studentului;

ü  Domiciliul studentului în raport cu amplasarea unității în care se dorește efectuarea practicii;

ü  Performanțele școlare din facultate.

In cadrul procesului de selecție este permisă intervenția agentului economic partener de practică. La solicitarea acestuia este posibilă introducerea unei selecții suplimentare, de tip interviu, prin care sunt evaluate o serie de aptitudini ale candidaților.

Rezultatele evaluărilor și modul de repartiție al locurilor de practică vor fi afișate la avizierul facultății. Rezultatele evaluărilor și modul de repartiție al locurilor de practică, publicate conform procedurii de mai sus, sunt definitive și necontestabile.

Candidații admiși devin membrii grupului țintă și vor semna Contractul de practică, care va cuprinde drepturile și obligațiile studentului, în conformitate cu legislația în vigoare.

Pentru perioada de practică membrii grupului țintă vor beneficia de o subvenție care va fi acordată la sfârșitul acestei perioade.


Perioada de înscriere: 23.05.2014 - 20.06.2014.

Persoane de contact: Daniel Manolea  daniel.manolea@ulbsibiu.ro

 Cristian Matran     cristian.matran@ulbsibiu.ro

 Marinela Ință     marinela.inta@ulbsibiu.ro


 Proiect finanțat de
UNIUNEA EUROPEANĂ

Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Pentru informații despre celelalte programe finanțate de Uniunea Europeană în România, cât și pentru informații detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați adresa web a
Centrului de Informare al Comisiei Europene în România."

Achiziții publice pentru proiectul Specializarea cadrelor didactice din învățământul secundar, profesional și tehnic în proiectarea asistată de calculator

Proiecte finanțate de UE in perioada:

Aprilie 2010 - Martie 2012- 

 

 

Copyright @ 2009-2010 by CCIMN. All rights reserved.