Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie: 2.1. „Tranziţie de la şcoală la viaţa activă”
Titlul proiectului: Învaţă lucrând! Practica asigură succesul in carieră
Codul proiectului: POSDRU/161/2.1/G/139293