Cursuri

Studenţii grupului ţintă din proiectul POSDRU/161/2.1/G/139293 "Învaţă lucrând! Practica asigură succesul în carieră" pot alege din următoarele cursuri pentru formare iniţială:

CATIA
Programarea maşinilor unelte cu comandă numerică
Metode de îmbunătăţire a indicilor de producţie (lean manufacturing)
ProEngineering/CREO
Determinarea caracteristicilor de material prin analiza inversă
Comportarea materialelor
Simularea directa si inversa prin FEA a proceselor de deformare a tablelor
Metode de imbunatatirea randamentului procesului
Sisteme moderne de gestionarea SDV-urilor
Analiza structurilor prin FEA
Analiza cinetostatica si/sau dinamica asistata de calculator