Contact:


Centrul de Cercetare şi Implementare a Metodelor Numerice (CCIMN)

Facultatea de Inginerie
Str. Emil Cioran, Nr. 4, 550025 Sibiu, România
Tel./Fax: 004-0269-21.32.27
e-mail: daniel.manolea@ulbsibiu.ro
http://ccimn.ulbsibiu.ro